Pasvik Trail 2021 – Smitteverntiltak.

Følgende tiltak er satt inn for arrangementet for Pasvik Trail 2021.

 1. Påmelding: deltakeravgift justeres til kr.3350,- ved påmelding innen 19.mars. Etter denne dato vil
  deltakeravgiften øke til kr. 4350,- Siste frist for påmelding og innbetaling av deltakeravgift er
  31.mars.
  Dersom løpet må avlyses grunnet koronaviruset eller andre uforutsette grunner vil 50% av
  deltakeravgiften tilbakebetales.
 2. Kjørermøte holdes digitalt: ett på norsk og ett på engelsk. Kommer tilbake med tidspunkt.
 3. Kun en handler per deltakende kjører. Skal meldes inn med navn og mobilnummer til sekretariatet.
 4. Sekretariat:
  • Kun kjører kan komme inn til registrering i sekretariatet.
  • Sjekk av vaksinasjonskort og chipliste – disse må være klar på forhånd.
  • Lisens må være betalt før deltakelse på PT.
  • Veiing av nødproviant gjøres utendørs.
  • Slusing av maks antall personer inne på sekretariatet.
 5. Sjekkpunkt Neiden: Pasvik Trail organiserer ikke fasiliteter for soving for deltakende kjørere eller
  handlere på sjekkpunktet. Det åpnes for at handler kan hjelpe spannet inn på sjekkpunkt. Handler
  må rydde bort halm etter spannet har forlatt sjekkpunktet.
 6. Sjekkpunkt Vaggetem: Vaggetem blir villmarkssjekkpunkt. Dvs ingen adgang for handlere. Pasvik
  Trail organiserer ikke fasiliteter for soving på sjekkpunktet. Depot Vaggetem: Pasvik Trail
  transporterer en sekk på 20kg per kjører. Leveres startdagen.
 7. Servering av mat og drikke på Svanhovd, Neiden og Vaggetem gjøres under de gjeldende tiltak
  serveringsbedriften er underlagt. Deltagere må følge gjeldende smittevernrutiner.
 8. Slik smittesituasjonen er nå er det ikke planlagt bankett etter løpet. Hvis det åpnes opp for at vi kan
  ha bankett må både kjører og handler kjøpe billett.
 9. Premieutdeling skjer utendørs kl.12.00 lørdag 10.april.
 10. Det er pliktig for alle å bruke munnbind der det ikke er mulig å opprettholde minst 1 meters
  avstand. Dette gjelder f.eks ved hjelp på start, inn/ut signering på sjekkpunkt, veterinærkontroller
  og målgang. Kjører fritas for dette under hundestell, men må ha munnbind på i møte med Pasvik
  Trail personell. Kjørere og handlere må selv sørge for å ha munnbind under løpet.
  Smitteverntiltak vil bli justert etter gjeldende retningslinjer fra FHI.

Pasvik Trail 2021

Da er vi i full gang med planlegging av Pasvik Trail 2021. Vi satser på å få til et flott løp selv om Covid-19 har påvirket hverdagen på flere måter enn man kanskje kunne tro det ville. Vi planlegger så godt vi kan ut fra de retningslinjer FHI kommer med og vil justere oss når det blir nødvendig.

Påmeldingen til Pasvik Trail 2021 vil være klar innen kort tid.

Spørsmål om løpet og arrangementet kan rettes til klubbens e-post: post@varangertrekkhundklubb.com

På vegne av komiteen bak Pasvik Trail.

Tormod Grønaas

Styreleder

English:

The planning of Pasvik Trail 2021 has started a while ago already. We look forward to make a great race even if the Covid-19 pandemic has had a much bigger impact on our everyday life than one could imagine. We`re planning as good as we can according to the Norwegian government(FHI) guidelines and will make adjustmenst when needed.

The signup for Pasvik Trail 2021 will be ready quite soon.

Questions about the PT 2021 race can be asked by e-mail: post@varangertrekkhundklubb.com